Knjige

Besedila v različnih oblikah spremljajo človeka že odkar je iznašel pisavo. Sčasoma je je skozi čas nastala nepreštevna množica književnih del, tako leposlovnih kot zelo strokovno napisanih. Takšna z zgodovinsko tematiko nam lahko zelo dobro pomagajo razumeti preteklost.

Strinjam se, da Lanov svet shranjuje podatke za beleženje napredka in boljšo uporabniško izkušnjo.