Moji dosežki

Oglej si dejavnost vseh uporabnikov:

Uporabnik Sličica Opis Datum Laninčki
Nace Registracija v Lanovem svetu
laninčkov nekaj prisluženih
21. septembra 2023 10 laninčkov
Karin Zaključi zgodbo Značilnosti prve svetovne vojne
mejnik (izpolnjen pogoj): Svet v prvem delu 20. stoletja
21. septembra 2023  
Karin Končaj poglavje v zgodbi
laninčkov nekaj prisluženih
21. septembra 2023 1 laninček
Alina Vstopi v poljubno zgodbo
laninčkov nekaj prisluženih
21. septembra 2023 1 laninček
Alina Vstopi v poljubno zgodbo
laninčkov nekaj prisluženih
21. septembra 2023 1 laninček
Alina Vstopi v poljubno zgodbo
laninčkov nekaj prisluženih
21. septembra 2023 1 laninček
Alina Registracija v Lanovem svetu
laninčkov nekaj prisluženih
21. septembra 2023 10 laninčkov
milka Dobro reši kviz (+75 %)
laninčkov nekaj prisluženih
21. septembra 2023 5 laninčkov
Karin Dobro reši kviz (+75 %)
laninčkov nekaj prisluženih
21. septembra 2023 5 laninčkov
milka Vstopi v poljubno zgodbo
laninčkov nekaj prisluženih
21. septembra 2023 1 laninček
milka Vstopi v poljubno zgodbo
laninčkov nekaj prisluženih
21. septembra 2023 1 laninček
Karin Vstopi v poljubno zgodbo
laninčkov nekaj prisluženih
21. septembra 2023 1 laninček

Trenutno imam  0 laninčkov. Kako jih lahko zaslužim več?

Registracija v Lanovem svetu
10 laninčkov

Obisk Lanovega sveta
1 laninček

Komentiraj ali vprašaj v zgodbi
1 laninček

Prični poljubno zgodbo
1 laninček

Končaj poglavje v zgodbi
1 laninček

Neuspešno rešen kviz (5x)
1 laninček

Dobro reši kviz (75 % +)
5 laninčkov

Osvojitev novega naziva
10 laninčkov

Zberi 500 laninčkov
30 laninčkov

Doseži pomemben mejnik
15 laninčkov

Osvoji posebno nagrado
30 laninčkov

Zapis z neprimerno vsebino
– 5 laninčkov

Osvoji nagrado za posebne dosežke:

Zaklad v Lanovem svetu

30 laninčkov

Nekje v Lanovem svetu je skrit zaklad. Ali ga lahko najdeš?

Prijazen odnos do živih bitij

30 laninčkov

Če bi bili vsi ljudje med seboj prijazni in spoštljivi, bi bil svet tako drugačen.

Prizadevnost v šolskem letu

30 laninčkov

To je nagrada za tvoj vseskozi prisoten trud pri pouku.

Zgledno urejeni zapiski

30 laninčkov

Urejeni zapiski ti precej olajšajo razumevanje preteklosti.

Zgodovinska bralna značka

30 laninčkov

Kdor bere zgodovinske knjige, spozna napake ljudi pred nami.

Končana ustvarjalna naloga

30 laninčkov

Precej dobro, kaj praviš? Z nekaj prizadevnosti do več zlatnikov.

Pomembni mejniki v celoto povezanih zgodb:

Spoznavajmo zgodovino

15 laninčkov

6 pogojev

 • Zaključi zgodbo Kaj je zgodovina
 • Zaključi zgodbo Zgodovinski čas
 • Zaključi zgodbo Zgodovinski viri
 • Zaključi zgodbo Prve pisave
 • Zaključi zgodbo Podlage za pisanje
 • Zaključi zgodbo Izum tiska

Od fevdalne razdrobljenosti do Evrope starega reda

15 laninčkov

8 pogojev

 • Zaključi zgodbo Absolutistična in parlamentarna kraljevina
 • Zaključi zgodbo Napredek znanosti in razsvetljenstvo
 • Zaključi zgodbo Habsburška monarhija Marije Terezije
 • Zaključi zgodbo Posledice reform Marije Terezije in Jožefa II.
 • Zaključi zgodbo Nastanek Združenih držav Amerike
 • Zaključi zgodbo Francoska revolucija
 • Zaključi zgodbo Napoleon si podredi Evropo
 • Zaključi zgodbo Barok

Industrializacija

15 laninčkov

7 pogojev

 • Zaključi zgodbo Zgodnji kapitalizem
 • Zaključi zgodbo Industrijska revolucija
 • Zaključi zgodbo Širjenje industrijske revolucije
 • Zaključi zgodbo Selitve Evropejcev
 • Zaključi zgodbo Industrijska revolucija v slovenskih deželah
 • Zaključi zgodbo Prve kapitalistične velesile
 • Zaključi zgodbo Izumi, ki so spremenili življenja ljudi

Vzpon meščanstva

15 laninčkov

7 pogojev

 • Zaključi zgodbo Dunajski kongres
 • Zaključi zgodbo Revolucionarno leto 1848
 • Zaključi zgodbo Politične spremembe v Evropi 19. stoletja
 • Zaključi zgodbo Širjenje demokratičnih pravic v 19. stoletju
 • Zaključi zgodbo Raznolikost političnih ureditev v 19. stoletju
 • Zaključi zgodbo Slovensko narodno gibanje v 19. stoletju
 • Zaključi zgodbo Kultura v 19. stoletju

Svet v prvem delu 20. stoletja

15 laninčkov

5 pogojev

 • Zaključi zgodbo Svet na začetku 20. stoletja
 • Zaključi zgodbo Prva svetovna vojna se začne
 • Zaključi zgodbo Značilnosti prve svetovne vojne
 • Zaključi zgodbo Revolucija v Rusiji
 • Zaključi zgodbo Konec prve svetovne vojne

Svet med obema vojnama

15 laninčkov

5 pogojev

 • Zaključi zgodbo Težave novih demokracij
 • Zaključi zgodbo Sovjetska zveza v Stalinovem obdobju
 • Zaključi zgodbo Fašizem v Italiji
 • Zaključi zgodbo Nacizem v Nemčiji
 • Zaključi zgodbo Množična kultura

Druga svetovna vojna

15 laninčkov

5 pogojev

 • Zaključi zgodbo Dogodki, ki so vodili v vojno
 • Zaključi zgodbo Začetek vojne in premoč sil osi
 • Zaključi zgodbo Življenje med drugo svetovno vojno
 • Zaključi zgodbo Zmaga zaveznikov in konec vojne
 • Zaključi zgodbo Posledice druge svetovne vojne

Svet po drugi svetovni vojni

15 laninčkov

8 pogojev

 • Zaključi zgodbo Blokovsko razdeljen svet - hladna vojna
 • Zaključi zgodbo Posledice hladne vojne
 • Zaključi zgodbo Propad komunizma v Evropi
 • Zaključi zgodbo Osvoboditev kolonij
 • Zaključi zgodbo Povezovanje Evrope in sveta
 • Zaključi zgodbo Preseljevanje
 • Zaključi zgodbo Nove možnosti za ženske in mlade
 • Zaključi zgodbo Civilnodružbena gibanja

Gospodarske spremembe v 20. stoletju

15 laninčkov

3 pogoji

 • Zaključi zgodbo Gospodarske spremembe v prvi polovici 20. stoletja
 • Zaključi zgodbo Gospodarska rast in krize
 • Zaključi zgodbo Gospodarsko povezovanje

Spremenjena politična in verska podoba Evrope

15 laninčkov

6 pogojev

 • Zaključi zgodbo Reformacija
 • Zaključi zgodbo Protireformacija in verske vojne
 • Zaključi zgodbo Reformacija in protireformacija na Slovenskem
 • Zaključi zgodbo Širjenje osmanskega imperija
 • Zaključi zgodbo Turški vpadi na Slovenskem
 • Zaključi zgodbo Kmečki upori, epidemije in naravne nesreče

Meje znanega sveta se razširijo

15 laninčkov

5 pogojev

 • Zaključi zgodbo Evropejci so iskali pomorska pot v Indijo
 • Zaključi zgodbo Doba geografskih odkritij
 • Zaključi zgodbo Humanizem
 • Zaključi zgodbo Renesansa
 • Zaključi zgodbo Potovanje v skrivne kraje Afrike in Azije

Življenje v srednjem veku

15 laninčkov

10 pogojev

 • Zaključi zgodbo Preseljevanje ljudstev
 • Zaključi zgodbo Frankovska država
 • Zaključi zgodbo Prve slovanske države v Vzhodnih Alpah
 • Zaključi zgodbo Fevdalizem in nastajanje novih evropskih držav
 • Zaključi zgodbo Slovenski prostor v Svetem rimskem cesarstvu
 • Zaključi zgodbo Plemiči in kmetje
 • Zaključi zgodbo Krščanska cerkev in samostani
 • Zaključi zgodbo Trgovina in srednjeveška mesta
 • Zaključi zgodbo Kulturni dosežki v srednjem veku
 • Zaključi zgodbo Sredozemlje - stičišče kultur

Človek razmišlja, ustvarja gradi

15 laninčkov

6 pogojev

 • Zaključi zgodbo Bivališča v prazgodovini
 • Zaključi zgodbo Gradbeništvo v starem veku
 • Zaključi zgodbo Gradbeništvo v srednjem veku
 • Zaključi zgodbo Gradbeništvo v novem veku
 • Zaključi zgodbo Gradbeništvo v moderni dobi
 • Zaključi zgodbo Najpomembnejši izumi skozi zgodovino

Začetki znanosti, umetnosti in verovanja

15 laninčkov

3 pogoji

 • Zaključi zgodbo Verovanje prvih civilizacij
 • Zaključi zgodbo Znanost v času prvih civilizacij
 • Zaključi zgodbo Rojstvo umetnosti

Način življenja skozi zgodovino

15 laninčkov

4 pogoji

 • Zaključi zgodbo Življenje v času prvih človeških skupnosti
 • Zaključi zgodbo Način življenja v času starega veka
 • Zaključi zgodbo Način življenja v času starega veka
 • Zaključi zgodbo Način življenja v času starega veka

Kulturna dediščina

15 laninčkov

4 pogoji

 • Zaključi zgodbo Kulturna in naravna dediščina
 • Zaključi zgodbo Šege in navade
 • Zaključi zgodbo Rokodelska dediščina
 • Zaključi zgodbo Prehrana nekoč in danes

Prazgodovinski čas

15 laninčkov

4 pogoji

 • Zaključi zgodbo Pojav sodobnega človeka
 • Zaključi zgodbo Življenje v kameni dobi
 • Zaključi zgodbo Življenje v dobi kovin
 • Zaključi zgodbo Prazgodovina na Slovenskem

Prve civilizacije

15 laninčkov

7 pogojev

 • Zaključi zgodbo Nastanek prvih civilizacij
 • Zaključi zgodbo Prve države v Mezopotamiji
 • Zaključi zgodbo Razcvet egipčanske civilizacije
 • Zaključi zgodbo Izraelci in Feničani
 • Zaključi zgodbo Družbena ureditev prvih držav
 • Zaključi zgodbo Kulturna dediščina prvih civilizacij
 • Zaključi zgodbo Stara Indija, Kitajska in Amerika

Stara Grčija

15 laninčkov

6 pogojev

 • Zaključi zgodbo Prve civilizacije na evropskih tleh
 • Zaključi zgodbo Grške mestne državice in kolonije
 • Zaključi zgodbo Sparta in Atene
 • Zaključi zgodbo Grki kot enotna kulturna skupnost
 • Zaključi zgodbo Grške vojne
 • Zaključi zgodbo Aleksander Veliki in helenizem

Rimska država

15 laninčkov

11 pogojev

 • Zaključi zgodbo Ustanovitev mesta Rim
 • Zaključi zgodbo Rimska država kot republika
 • Zaključi zgodbo Rimska država postane imperij
 • Zaključi zgodbo Posledice širjenja rimske države
 • Zaključi zgodbo Rimska država kot cesarstvo
 • Zaključi zgodbo Rimljani na današnjem slovenskem ozemlju
 • Zaključi zgodbo Začetki in širjenje krščanstva
 • Zaključi zgodbo Propad rimskega imperija
 • Zaključi zgodbo Antično gospodarstvo
 • Zaključi zgodbo Antična kultura
 • Zaključi zgodbo Antični vsakdanjik

Slovenci v 20. in 21. stoletju

15 laninčkov

12 pogojev

 • Zaključi zgodbo Odločitev Slovencev za Kraljevino SHS
 • Zaključi zgodbo Določitev državnih meja po prvi svetovni vojni
 • Zaključi zgodbo Narodni položaj Slovencev v Kraljevini SHS
 • Zaključi zgodbo Slovenski gospodarski in kulturni razvoj
 • Zaključi zgodbo Vojna izbruhne tudi na Slovenskem
 • Zaključi zgodbo Osvobajanje in spopad med Slovenci
 • Zaključi zgodbo Vzpostavitev komunistične oblasti
 • Zaključi zgodbo Določitev meja po koncu druge svetovne vojne
 • Zaključi zgodbo Gospodarski razvoj v socialistični Jugoslaviji
 • Zaključi zgodbo Življenje v socialistični Sloveniji
 • Zaključi zgodbo Razlogi Slovencev za ustanovitev lastne države
 • Zaključi zgodbo Osamosvojitev Slovenije in pot v prihodnost

Postopoma si pribori izjemne nazive:

Nazivi

Prazgodovinski lovec

Starodavni izumitelj

1 korak

 1. Zberi 50 laninčkov.🟡

Kralj civilizacije

Puščavska mumija

Bojeviti viking

Srednjeveški menih

Trdoživi delavec

Odločni protestnik

Zmagoviti um

Tukaj so zbrani moji dosežki: