Pogoji uporabe

Pogoji uporabe spletišča Lanovsvet.si

 

 

I. OSNOVNA POJASNILA

Tukaj so definirani pogoji uporabe spletišča Lanov svet in vseh na njem objavljenih vsebin. Raba, ki ni posebej navedena kot dovoljena (točka II.), se šteje za nedopustno (še posebej točka III.). Ko uporabnik pred koncem registracije označi polje Pogoji uporabe, se s tem v celoti in neposredno strinja s pričujočimi Pogoji uporabe. S potrditvijo registracije uporabnik preko vpisane e-pošte prejme uporabniške podatke, s tem pa se začne prvi dan registracije. Z uporabniškimi podatki se nato lahko vpiše v spletišče Lanov svet.

I. a: Intelektualna lastnina

Spletna stran Lanovsvet.si, njen logotip in vse njene vsebine v vseh oblikah so intelektualna lastnina Lanovega sveta. To vključuje programske, besedilne, slikovne, zvočne, video ali druge vsebine v celoti ali njihovih sestavnih delih.

I. b: Piškotki

Lanov svet z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, spremljanja napredka uporabnika, odzivnosti in varnosti spletišča shranjuje piškotke (datoteke v uporabnikovem brskalniku). S tem nadzoruje in obdeluje uporabniške podatke (uporabniško ime, geslo, e-pošta in IP naslov uporabnika), kar je uveljavljena metoda na vseh storitvenih spletnih straneh. Vsi podatki so zavarovani in ne bodo nikoli posredovani drugim osebam.

I. c: Dostopnost spletišča

Lanov svet vzdržuje spletišče in zagotavlja dostop v času veljavnosti registracije. Kljub temu pa ne more biti odgovoren za objektivne okoliščine, ki bi onemogočile ali upočasnile dostop do spletišča. Sem prištevamo fizične okvare naših strežnikov, spletne napade (kot npr. DDoS), programske hrošče, nezdružljivo programsko opremo uporabnikov (npr. zastareli brskalniki, požarni zid) ipd.

I. č: Priporočila za uporabo spletišča

Lanov svet je zasnovan tako, da deluje na vseh v Sloveniji uveljavljenih platformah, saj uporablja predvsem programsko okolje HTML5. Spletišče in na njem uporabljene vsebine so preizkušene na operacijskem sistemu Windows 10, v okolju spletnih brskalnikov Google Chrome in Mozilla Firefox ter na zadnjih verzijah Androida in iOS operacijskega sistema. Zaradi spletne naravnanosti lahko na mobilnih napravah nastanejo stroški za prenos podatkov, zato je priporočena raba Wi-Fi omrežij. Na mobilnih platformah je priporočljivo namestiti in uporabljati brezplačno mobilno aplikacijo, ki vsebine prilagodi mobilni napravi (vsebine sicer delujejo tudi brez omenjene aplikacije). Priporočljiva je tudi stabilna in čim hitrejša spletna povezava.

 

II. DOVOLJENA UPORABA SPLETIŠČA LANOV SVET

Uporaba spletišča in na njem dostopnih vsebin je dovoljena izključno v nekomercialne, izobraževalne in predstavitvene namene in to v obliki, ki jo brez posegov v obstoječe stanje omogoča Lanov svet.

 

III. IZRAZITO NEDOVOLJENA UPORABA SPLETIŠČA LANOV SVET

III. a: Zloraba uporabniških podatkov

Uporabnikom ni dovoljeno deliti svojih uporabniških podatkov (predvsem pa gesla za vstop do spletišča) z nobeno drugo osebo. Prav tako morajo skrbeti za varnost svojih podatkov, da ne bi druga oseba pridobila dostopa do uporabniških podatkov brez njihovega vedenja.

III. b: Zloraba spletišča Lanov svet ali na njem objavljenih vsebin

Nobeni fizični ali pravni osebi ni dovoljeno kopirati, snemati, zajemati, z metodami povratnega inženiringa ali kako drugače pridobiti ali spreminjati vsebin Lanovega sveta brez izjem v celoti ali njihovih sestavnih delih.