This Day in History: 2020-03-27

27. marec 1713:

Slovenski kmetje se v tolminskem uporu še zadnjič uprejo proti tedanji zemljiški gospodi.

🟦 preberi več