This Day in History: 2020-12-23

»Hevreka /Našel sem/!«

(Arhimed, starogrški matematik, fizik in izumitelj. Med kopanjem ga je spreletelo spoznanje o vzgonu, nato pa je od veselja gol stekel na ulico in proslavljal.)