This Day in History: 2020-05-23

»Govori samo o stvareh, ki jih poznaš; odločaj samo o stvareh, ki jih razumeš.«

(Sokrat, eden najpomembnejših starogrških filozofov.)