This Day in History: 2020-11-19

»Oko za oko se konča tako, da postane ves svet slep.«

(Mahatma Gandhi, indijski politik in aktivist.)

Strinjam se, da Lanov svet shranjuje podatke za beleženje napredka in boljšo uporabniško izkušnjo.