This Day in History: 2020-09-14

»Vojska koraka s trebuhom.«

(Napoleon Bonaparte, cesar Francije na začetku 19. stoletja.)

Strinjam se, da Lanov svet shranjuje podatke za beleženje napredka in boljšo uporabniško izkušnjo.