This Day in History: 2020-09-14

»Vojska koraka s trebuhom.«

(Napoleon Bonaparte, cesar Francije na začetku 19. stoletja.)