This Day in History: 2020-10-02

»In vendar se premika!«

(Galileo Galilei, italijanski astronom. Vedel je, da se Zemlja vrti okoli Sonca, raje pa tega ni glasno zagovarjal.)

Strinjam se, da Lanov svet shranjuje podatke za beleženje napredka in boljšo uporabniško izkušnjo.