Širjenje industrijske revolucije

🟦 Po začetkih v Veliki Britaniji se je industrializacija razširila v Francijo, Nemčijo in srednjo Evropo, kasneje tudi v ZDA. To so bile nove gospodarske sile, ki so prednjačile v svetu in prevladovale nad šibkejšimi narodi. Prva industrijska središča so nastala ob nahajališčih premoga in železa. Prišlo je do gradnje železniške mreže in porasta pomorskega prometa, kar so denarno omogočile hitro rastoče bančne ustanove.

🟦 Industrializacija, Nove gospodarske sile, Rast bank, Ravnotežje moči

🟦 Lažje se znajdeš v prostoru in času …
To ti bo koristilo pri splošni razgledanosti in razumevanju tvojega vsakdanjega življenja.

🟦 Spodbujaš svojo podjetnost  …
Industrijska revolucija se je širila zaradi podjetnosti nekaterih ljudi. Tudi ti razmisli, če imaš kakšno zanimivo zamisel, ki bi bila drugim všeč.

🟦 Razvijaš ustvarjalnost in domišljijo …
Za življenje potrebuješ oboje. Kdo ve, morda pa ravno ta zgodbe v tebi dobiš sproži ustvarjalni preboj.

1
Utrjevanje zgodbe
5 izzivov
2
Kaj sedaj razumem?
5 min

Super pogumno povej svoje mnenje.

Prosim, prijavi se za dodajanje mnenja
Vključenih: 265 učencev
Trajanje: 45 min
Poglavja: 1
Ustreznost: 8. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

28. september 1864:

Delavci se povežejo v prvo internacionalo z namenom povečanja moči in vpliva delavskega razreda.

🟦 preberi več