Širjenje demokratičnih pravic v drugi polovici 19. stoletja

🟦 V Evropi sta se v drugi polovici 19. stoletja soočila dva politična tabora: konservativni, ki je zagovarjal staro ureditev, in liberalni, ki je stremel k večji svobodi.  Na podlagi novih ustav in parlamentarizma so se oblikovale konservativne, liberalne, socialdemokratske in socialistične politične stranke. Do začetka 20. stoletja so si polnoletni moški v razvitih državah izborili splošno volilno pravico. Žensko gibanje za enakopravnost je bilo zelo odmevno, a v tistem času še ni uspelo doseči večjih uspehov.

🟦 Splošna volilna pravica, Politične stranke, Parlamentarizem, Gibanje za enakopravnost žensk, Sufražetke

🟦 Sprejemaš različnost in drugačna mnenja …
Svet je lahko majhen samo v glavah ljudi. Če nas različnost bogati, je spoznavanje drugačnosti super za medsebojno sprejemanje.

🟦 Raziskuješ svet okoli sebe …
To ti bo koristilo pri splošni razgledanosti in razumevanju tvojega vsakdanjega življenja.

🟦 Uriš se v razumu in preudarnosti …
Človeka zlahka ponesejo čustva in pogosto se potem ne da popraviti storjenih napak. Naj nas zgodbe iz preteklosti naučijo, da najprej premislimo.

Vsebina

1
Utrjevanje zgodbe
7 izzivov
2
Kaj sedaj razumem?

Super pogumno povej svoje mnenje.

Prosim, prijavi se za dodajanje mnenja
Vključenih: 237 učencev
Trajanje: 45 min
Poglavja: 1
Ustreznost: 8. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

28. september 1864:

Delavci se povežejo v prvo internacionalo z namenom povečanja moči in vpliva delavskega razreda.

🟦 preberi več