Posledice širjenja rimske države

🟦 Ozemljem, ki so jih Rimljani na novo osvojili, pravimo province.  Iz njih so dobivali surovine, sužnje, davke, hkrati pa so vojaki po koncu služenja  tam dobili posest. Prišleki so na nova ozemlja širili rimski način življenja, čemur pravimo romanizacija. Zaradi vojskovanja in širjenja imperija je prišlo tudi do drugih gospodarskih in družbenih sprememb.

🟦 Province, Romanizacija, Latifundije, Proletariat, »Kruha in iger«

🟦 Učiš se deliti in pomagati …
Mnogi ljudje so v času širjenja rimske države postali brezdomci, veliko pa jih tudi danes v našem prostoru. Ali obstaja način, da jim olajšamo življenje?

🟦 Bogatiš se z izkušnjami ljudi iz preteklosti …
Tudi oni so poskušali, delali napake, a tudi vztrajali in naposled uspeli uresničiti svoje želje. Vztrajnost, trud in potrpežljivost.

🟦 Lažje se znajdeš v prostoru in času …
To ti bo koristilo pri splošni razgledanosti in razumevanju tvojega vsakdanjega življenja.

1
Utrjevanje zgodbe
6 izzivov
2
Kaj sedaj razumem?
5 min

Super pogumno povej svoje mnenje.

Prosim, prijavi se za dodajanje mnenja
Vključenih: 152 učencev
Trajanje: 90 min
Poglavja: 1
Ustreznost: 7. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

28. september 1864:

Delavci se povežejo v prvo internacionalo z namenom povečanja moči in vpliva delavskega razreda.

🟦 preberi več