Razlogi Slovencev za ustanovitev lastne države

🟦 Gospodarska kriza v 80. letih je močno pretresla Jugoslavijo, življenjski standard pa je upadel. Tito je nekako uspel usklajevati različne interese posameznih republik, po njegovi smrti pa so se znova ojačala nacionalna vprašanja. Razmere na Slovenskem so dodatno razburkale politične revije in umetniška gibanja z zahtevami po večstrankarskem sistemu  in suverenosti republik, medtem pa je Srbija želela državo še bolj centralizirati. V napetem ozračju se je zgodil sodni proces proti četverici, ki je Slovence še bolj ločil od Jugoslavije.

🟦  Gospodarska kriza, Kolektivno predsedstvo, Nacionalni spori, Civilna družba, Proces proti četverici

🟦 Spoznavaš svojo domovino …
Če se posvečaš preteklosti svoje domovine, jo hkrati tudi bolje poznaš. Dobro je poznati okolje, v katerem živiš.

🟦 Razvijaš kritično mišljenje …
Propaganda v takratnih državah je marsikje zameglila pravo podobo sveta. Temeljito premisli preden verjameš medijem, primerjaj jih med sabo in si ustvari svojo sliko.

🟦 Obsojaš krivice in stremiš k enakopravnosti …
Neenak položaj ljudi v določeni družbi vedno škodi šibkejšim. Pomni, da se ljudje v življenju ne znajdemo vedno na boljši strani.

1
Utrjevanje zgodbe
6 izzivov
2
Kaj sedaj razumem?
5 min

Super pogumno povej svoje mnenje.

Prosim, prijavi se za dodajanje mnenja
Vključenih: 444 učencev
Trajanje: 90 min
Poglavja: 1
Ustreznost: 9. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

28. september 1864:

Delavci se povežejo v prvo internacionalo z namenom povečanja moči in vpliva delavskega razreda.

🟦 preberi več