Fevdalizem in nastajanje novih evropskih držav

🟦 Po propadu zahodnega dela rimske države so se ljudje preživljali predvsem s kmetijstvom, zemlja je bila tako največje bogastvo. V povezavi s tem se je uveljavil fevdalizem, nova dedna družbena ureditev med kraljem, plemiči in kmeti. Bil je tudi čas nastanka novih držav ter vdorov Arabcev, Madžarov in Vikingov.

🟦 Fevdalizem, Kralj, Zemljiško gospostvo (fevd), Plemiči (vazali, fevdalci), podložniki (tlačani), Dežele, Deželni knez, Fevdalna razdrobljenost, Rimsko-nemško cesarstvo

🟦 Obsojaš krivice in stremiš k enakopravnosti …
Neenak položaj ljudi v določeni družbi vedno škodi šibkejšim. Pomni, da se ljudje v življenju ne znajdemo vedno na boljši strani.

🟦 Bogatiš se z izkušnjami ljudi iz preteklosti …
Tudi oni so poskušali, delali napake, a tudi vztrajali in naposled uspeli uresničiti svoje želje. Vztrajnost, trud in potrpežljivost.

🟦 Raziskuješ svet okoli sebe …
To ti bo koristilo pri splošni razgledanosti in razumevanju tvojega vsakdanjega življenja.

1
Utrjevanje zgodbe
7 izzivov
2
Kaj sedaj razumem?
5 min

Super pogumno povej svoje mnenje.

Prosim, prijavi se za dodajanje mnenja
Vključenih: 182 učencev
Trajanje: 90 min
Poglavja: 1
Ustreznost: 7. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

28. september 1864:

Delavci se povežejo v prvo internacionalo z namenom povečanja moči in vpliva delavskega razreda.

🟦 preberi več