Fevdalizem in nastajanje novih evropskih držav

🟦 Po propadu zahodnega dela rimske države so se ljudje preživljali predvsem s kmetijstvom, zemlja je bila tako največje bogastvo. V povezavi s tem se je uveljavil fevdalizem, nova dedna družbena ureditev med kraljem, plemiči in kmeti. Bil je tudi čas nastanka novih držav ter vdorov Arabcev, Madžarov in Vikingov.

🟦 Fevdalizem, Kralj, Zemljiško gospostvo (fevd), Plemiči (vazali, fevdalci), podložniki (tlačani), Dežele, Deželni knez, Fevdalna razdrobljenost, Rimsko-nemško cesarstvo

🟦 Obsojaš krivice in stremiš k enakopravnosti …
Neenak položaj ljudi v določeni družbi vedno škodi šibkejšim. Pomni, da se ljudje v življenju ne znajdemo vedno na boljši strani.

🟦 Bogatiš se z izkušnjami ljudi iz preteklosti …
Tudi oni so poskušali, delali napake, a tudi vztrajali in naposled uspeli uresničiti svoje želje. Vztrajnost, trud in potrpežljivost.

🟦 Raziskuješ svet okoli sebe …
To ti bo koristilo pri splošni razgledanosti in razumevanju tvojega vsakdanjega življenja.

Super pogumno povej svoje mnenje.

Prosim, prijavi se za dodajanje mnenja
Vključenih: 180 učencev
Trajanje: 90 min
Ustreznost: 7. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

5. februar 146 pr. n. št.:

Rimljani v tretji, zadnji punski vojni, porazijo Kartažane v severni Afriki in zavladajo zahodnemu Sredozemlju.

🟦 preberi več
Strinjam se, da Lanov svet shranjuje podatke za beleženje napredka in boljšo uporabniško izkušnjo.