Grške mestne državice in kolonije

🟦 Po koncu temnega obdobja je na območju današnje Grčije nastalo več manjših držav, ki jim rečemo polis (npr. Atene ali Šparta), ne pa tudi večja, skupna država. Prebivalstvo v različnih polis so povezovale pisava, miti, skupen jezik, vera v iste bogove in olimpijske igre. Pomanjkanje hrane zaradi neugodnih pogojev je sprožilo selitve na obale Sredozemskega in Črnega morja. Temu rečemo grška kolonizacija.

🟦 Polis, Agora, Demos, Akropola, Enotna grška skupnost, Grška kolonizacija

🟦 Lažje se znajdeš v prostoru in času …
To ti bo koristilo pri splošni razgledanosti in razumevanju tvojega vsakdanjega življenja.

🟦 Nadgrajuješ svojo samostojnost …
Počasi vstopaš v svet odraslega človeka in vztrajnost takratnih Grkov te lahko nauči, kako razmišljati s svojo glavo.

🟦 Spoznavaš različnost in druge kulture …
Svet je lahko majhen samo v glavah ljudi. Če nas različnost bogati, je spoznavanje drugačnosti super za medsebojno sprejemanje.

1
Utrjevanje zgodbe
7 izzivov
2
Kaj sedaj razumem?
5 min

Super pogumno povej svoje mnenje.

Prosim, prijavi se za dodajanje mnenja
Vključenih: 170 učencev
Trajanje: 90 min
Poglavja: 1
Ustreznost: 7. razred
0 laninčkov

Na današnji dan …

28. september 1864:

Delavci se povežejo v prvo internacionalo z namenom povečanja moči in vpliva delavskega razreda.

🟦 preberi več