⚔️ III. Začetki znanosti, umetnosti in verovanja

Naši predniki so vse bolj poskušali razumeti svet v okviru znanosti, občutenja pa so vseskozi izražali z umetnostjo. Ko si z razumom niso uspeli pojasniti naše okolice, so se naslonili na verovanje v božanska bitja.