⚔️ V. Življenje v srednjem veku

Srednji vek se začne z zatonom zahodnorimskega imperija v 5. stoletju. Že pred tem so številna ljudstva vdirala na območje Sredozemlja in si hotela prisvojiti svoj košček tamkajšnjega bogastva. Sčasoma se je pod vodilnimi Franki razvil fevdalizem – nov družbeni sistem, ki je temeljil na izkoriščanju podložnikov. Nastajale so nove evropske države, med njimi Karantanija, ki je deloma segala tudi na naša tla. Prebivalstvo je živelo razdeljeno na družbene stanove. To so bili plemstvo, duhovščina in kmetje. Sčasoma so se jim z nastankom mest pridružili tudi meščani. Njihovo vsakdanje življenje je bilo povsem v skladu s to družbeno delitvijo. Od tega je bilo odvisno, kaj so delali, kako so bili oblečeni, kaj so jedli in kako so živeli.