⚔️ IV. Rimska država

Antični svet starih Grkov in Rimljanov je bil nekaj posebnega v evropskem prostoru. Iz ene prvih evropskih civilizacij je nastal imperij v geografskem smislu, pa tudi v razvoju znanosti, umetnosti, politike, gradbeništva in še v marsičem drugem. To je bil hkrati čas velikih osebnosti na različnih področjih, njihovi dosežki pa so v veliki meri v veljavi še danes.