⚔️ IV. Način življenja skozi zgodovino

Ko se ozremo nazaj v preteklost, vse naokoli opazimo sledove življenja naših dedkov in babic, pa njihovih staršev in tako naprej. Nazaj, pravzaprav. Živeli so precej drugače kot mi. Vloga družine se je v zadnjih stoletjih močno spremenila, ženske so končno dobile enako veljavo kot moški, pa tudi otrok je lažje biti kot nekoč.

Strinjam se, da Lanov svet shranjuje podatke za beleženje napredka in boljšo uporabniško izkušnjo.