⚔️ V. Kulturna dediščina

Človek ima posebno lastnost, da zmore ohraniti spomin na stare šege, običaje in navade. Tisto, kar nas povezuje s predniki. Čas, iz katerega izhajamo.

Strinjam se, da Lanov svet shranjuje podatke za beleženje napredka in boljšo uporabniško izkušnjo.