0% Končano
0 / 9 korakov

Zmaga protifašistične koalicije

POVZETEK:

Fašistične sile osi so v prvih letih vojne hitro napredovale in zavzele velika ozemlja, vendar se je vse bolj kazalo, da zaradi pomanjkanja vojakov in orožja ne bodo zmožne dolgotrajnega vojskovanja. Sočasno so se zavezniki začeli povezovati s ciljem, da bi poenotili vojaške operacije in bi bili tako bolj učinkoviti. V letu 1942 je prišlo do prelomnih bitk in vojna sreča se je začela počasi, vendar vztrajno nagibati na stran zaveznikov.

zmaga protifašistične koalicije
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Kako sta se imenovala nasprotna si vojaška tabora v času 2. svetovne vojne?
  • Zakaj je bilo pomembno, da so se države začele povezovati proti fašizmu? Katere tri države (voditelji) so pri tem odigrale ključno vlogo?
  • Kdaj in kje je prišlo do podpisa atlantske listine? Navedi dve določbi atlantske listine! V čem je pomen te listine?
  • Katera so bila najpomembnejša srečanja velikih treh? Navedi glavne značilnosti!
  • Na zemljevidu pokaži prelomne bitke v letu 1942! Izpostavi vojskujoče se strani!
  • Kdaj je bilo konec vojne v Evropi in na Pacifiku?
  • Kaj je pomenila operacija Overlord (Dan D) za nadaljevanje vojne?
  • Opiši potek zaključnih vojnih operacij v Evropi!
  • Kako se je končala vojna na Tihem oceanu?
  • Presodi smiselnost uporabe atomske bombe na Tihem oceanu!