0% Končano
0 / 6 korakov

Življenje na Slovenskem v 15. in 16. stoletju

POVZETEK:
Položaj kmečkega prebivalstva se je proti koncu srednjega veka vse bolj slabšal. Življenjske razmere kmetov so bile težke, ker so plemiči od njih želeli vse več dajatev in tlake, poleg tega pa so jih pestile še številne naravne in druge nesreče ter preteča turška nevarnost. Uteho so deloma iskali v ljudskih pobožnostih, vrenje pa je temu navkljub izbruhnilo v več silovitih kmečkih uporih, ki so se odvijali tudi na naših tleh.
epidemije-upori-nesrece
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Razloži, kakšno je bilo življenje podložnikov v 16. stoletju!
 • Kaj so bile ljudske pobožnosti?
 • Naštej težave slovenskega prebivalstva v tistem času!
 • Katere naravne nesreče so ogrožale slovenskega kmeta na začetku novega veka?
 • Kako se je slabšal položaj kmetov na slovenskem podeželju?
 • Katere dejavnosti so začeli opravljati kmetje, da bi si izboljšali finančni položaj?
 • Navedi vzroke za kmečke upore!
 • Razvrsti štiri najpomembnejše kmečke upore na Slovenskem po času nastanka!
 • Opiši zahteve upornih kmetov!
 • Zakaj kmetje v uporih niso bili uspešni?
 • Kakšen davek so morali kmetje plačevati plemstvo kot povračilo za upore?