0% Končano
0 / 13 korakov

Začetki in širjenje krščanstva

POVZETEK:

Krščanstvo se je pričelo v Palestini. To območje so zasedali Rimljani, Judje pa so upali na prihod nekoga, ki jih bo odrešil trpljenja. Takrat se je pojavil Jezus Kristus, začetnik krščanstva, ki je pridigal in izpostavljal enakost vseh ljudi pred Bogom. Kljub temu, da ni zapustil nobenega pisnega vira, pa so o njem pisali drugi in širili njegov nauk. Sprva so se kristjani morali skrivati, skozi stoletja pa so se uveljavili na svetovni ravni.

začetki in širjenje krščanstva
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Od kod in kdaj izhaja krščanstvo? Kdo je začetnik?
  • Na podlagi česa poznamo življenje Jezusa Kristusa?
  • Kaj je Biblija?
  • Razloži, kateri dve veroizpovedi združuje Biblija!
  • Pojasni pojma evangelij in apostol!
  • Zakaj so kristjane v rimski državi na začetku preganjali? Kaj so katakombe?
  • Opiši, kako je bilo organizirano krščanstvo v prvih stoletjih!
  • Kdaj je postalo krščanstvo v rimski državi enakovredno drugim veram?
  • Kateri cesar in kdaj je razglasil krščanstvo za državno veroizpoved?
  • Kaj je državna vera?