0% Končano
0 / 9 korakov

Za frontnimi črtami

POVZETEK:

Druga svetovna vojna je bila totalna vojna. Vsakdanje življenje je vodila država. Prvič v zgodovini je bilo več žrtev med civilisti kot vojaki. Veliko jih je umrlo zaradi nenehnega bombardiranja obeh nasprotujočih si strani, več milijonov pa zaradi antisemitizma oz. poboja v koncentracijskih taboriščih (sistematično uničenje Judov imenujemo holokavst). Ljudje so se morali odločiti: ali sodelovati z okupatorjem (to je kolaboracija) ali se mu upreti (odporništvo).

za frontnimi črtami
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Kako je vojna vplivala na položaj žensk?
 • Razloži vojni vsakdanjik!
 • Opiši, kako se je stopnjeval nemški pritisk na Jude?
 • Kaj so bila geta?
 • Razloži pojem holokavst! Kaj pa je genocid?
 • Ob primeru razloži kaj je bilo koncentracijsko taborišče!
 • Kakšne so bile razmere v taboriščih? Koliko ljudi je po ocenah umrlo v njih?
 • Zakaj lahko uničevalna taborišča opišemo kot »tovarne smrti«?
 • Kako so se ljudje odzvali na prihod okupatorja?
 • Kaj pomeni kolaboracija? Navedi kakšnega znanega kolaboranta v drugi svetovni vojni!
 • Kaj ali kdo je kvizling?
 • Zakaj so nekateri ljudje sodelovali z okupatorjem?
 • Kateri je bil cilj odporniških gibanj?
 • Naštej nekaj pasivnih in aktivnih oblik odporniškega gibanja!
 • V čem je bil pomen odporniških gibanj?
Kazalo izbrane zgodbe: