0% Končano
0 / 9 korakov

Urejanje vojnega razdejanja

POVZETEK:

Največja vojna, ki jo je kdaj doživelo človeštvo se je končala. Izkazala se je za veliko morijo, ki je povzročila opustošenje celotnih držav, kaos v gospodarstvu in številne stiske. Spet je prišlo do pariške mirovne konference, Nemčija je bila ponovno kaznovana in razdeljena med zmagovalce. Evropa se je poskušala postaviti na nogo z ameriško pomočjo, ki pa je številne države niso hotele sprejeti. Razlika med demokratičnim zahodom in komunističnim vzhodom je bila že zelo izrazita.

urejanje vojnega razdejanja
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Opiši posledice druge svetovne vojne (število mrtvih, ranjenih, preseljenih, stanje mest, gospodarstva itd.)!
 • Kje so sodili najpomembnejšim vojnim zločincem?
 • Primerjaj prvo in drugo svetovno vojno po načinu bojevanja!
 • Primerjaj posledice prve in druge svetovne vojne!
 • Zakaj je preseljevanje ljudi po drugi svetovni vojni potekalo zelo počasi?
 • Kdaj in kje je prišlo do mirovne konference po drugi svetovni vojni?
 • Kateri so bili sklepi pariške mirovne konference po drugi svetovni vojni?
 • Kdaj in kje je nastala Organizacija združenih narodov (OZN)?
 • Katere so naloge OZN?
 • Naštej glavne organe in podorganizacije OZN ter njihov namen!
 • V čem je razlika med OZN in Društvom narodov?
 • Kakšna je bila dosedanja vloga OZN?
 • Kaj so ZDA želele doseči s Trumanovo doktrino!
 • Kaj je bil Marshallov plan?
 • Katere države so prejele največ pomoči iz sklopa Marshallovega plana?
 • Zakaj so vzhodnoevropske države odklonile pomoč Marshallovega plana?
Kazalo izbrane zgodbe: