0% Končano
0 / 9 korakov

Tretji svet se prebuja

POVZETEK:

Svet se je po drugi svetovni vojni večplastno spremenil. Ne samo, da sta nastala kapitalistični zahodni in komunistični vzhodni blok, izoblikoval se je tudi tretji svet. To so bile gospodarsko manj razvite države, nekdanje kolonije, ki so se osamosvojile v procesu dekolonizacije. Soočale so se s številnimi ekonomskimi in političnimi težavami, prihajalo je do neokolonializma. Vse bolj so se začele povezovati v vplivno gibanje neuvrščenih.

tretji svet
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Katere dele sveta imenujemo tretji svet?
  • Razloži pojma dekolonizacija in neokolonializem po drugi svetovni vojni!
  • Katere so bile težave novonastalih držav, ki so nastale iz nekdanjih kolonij? Opiši!
  • Pojasni povezavo med Nelsonom Mandelo in apartheidom!
  • Ob zemljevidu razloži gibanje neuvrščenih!
  • Navedi današnje glavne probleme držav tretjega sveta!
Kazalo izbrane zgodbe: