0% Končano
0 / 9 korakov

Spopad preraste v drugo svetovno vojno

POVZETEK:
Vojna je postala svetovna šele z vključitvijo vseh velesil v vojni vrvež. Po nacističnem napadu na Poljsko v letu 1939, se kar dolgo navzven ni dogajalo nič obsežnega – kot da bi vojna obstala. Vendar so nato spomladi 1940 pod težo bliskovite vojne kakor domine zapovrstjo padle Danska, Norveška, Belgija in Francija, le Veliki Britaniji se je uspelo ubraniti. Zatem je prišel na vrsto zasuk in nemški napad na Sovjetsko zvezo. Ko so Japonci napadli Pearl Harbour na Havajih, so v vojno vstopile tudi ZDA.
spopad preraste v drugo svetovno vojno
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Razloži, kako je potekal nemški napad na zahod!
 • Zakaj je Francija tako hitro kapitulirala?
 • Razloži, kdaj in kako je potekal nemški napad na Veliko Britanijo!
 • Kaj je Britancem omogočilo, da so vzdržali nemški pritisk?
 • Katero orožje je pri napadu na Veliko Britanijo odigralo najvidnejšo vlogo?
 • Zakaj so sile osi napadle Kraljevino Jugoslavijo, kljub temu da je pristopila k trojnemu paktu?
 • Kdaj je prišlo do ofenzive v Jugoslaviji? Kdo se je med seboj bojeval?
 • Kako so si sile osi razdelile slovensko ozemlje?
 • Kdaj in kako je potekal napad na Sovjetsko zvezo?
 • Kateri dejavniki so vplivali ne nemški neuspeh v Sovjetski zvezi?
 • Katera država je leta 1940 začela bojevanje v Afriki? Kako se je pri tem odrezala?
 • V katerem delu Afrike je potekala vojna? Kako imenujemo tamkajšnjo vojno?
 • Kako je prisotnost Erwina Rommla v Afriki pripomogla k napredovanju sil osi?
 • Kaj je odločilno vplivalo na vstop ZDA v vojno? Kdaj se je to zgodilo?
 • Zakaj je bil nadzor nad Atlantskim oceanom pomemben za zaveznike?