0% Končano
0 / 9 korakov

Sovjetska zveza in vzhodnoevropske države

POVZETEK:

Sovjetska zveza je v času 2. svetovne vojne potisnila Nemčijo nazaj proti vzhodu in medtem zasedla vzhodnoevropske države, ki jih je prej zasedala ta nacistična država. Na območju vzhodnega bloka je vsilila komunistično stranko s čaščenjem voditelja in cenzuro, vsi poskusi demokracije pa so bili krvavo zatrti. Šele v osemdesetih letih je politika partijskega voditelja Mihaila Gorbačova naznanila spremembe in postopno demokratizacijo.

sovjetska zveza
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Kaj in kdaj se je zgodilo z destalinizacijo?
  • Zakaj in kje je v vzhodnem bloku prihajalo do nemirov?
  • Kdaj in s kom je v Sovjetski zvezi prišlo do reform?
  • Katere spremembe je uvedel Mihail Gorbačov?
  • Kako so Gorbačovove reforme vplivale na Sovjetsko zvezo?
  • Opiši demokratizacijo v vzhodnoevropskih državah konec 80. let!
  • Kdaj je padel berlinski zid? Kaj je to pomenilo za Nemčijo?