0% Končano
0 / 6 korakov

Slovenske dežele v Svetem rimskem cesarstvu

POVZETEK:

Na obrobju Svetega rimskega cesarstva, kamor je spadalo tudi slovensko ozemlje, so se po razpadu Karantanije začele oblikovati slovenske dežele. Prebivalci se niso počutili kot Slovenci, ampak kot Štajerci, Kranjci ali Korošci. Cesarsko krono je imela družina Habsburžanov, ki je imela v lasti tudi velik del našega območja. Tukaj so dobili močne tekmece v Benetkah, Celjskih grofih in Matiji Korvinu, vendar jim je uspelo obdržati prevlado.

slovenske dežele v svetem rimskem cesarstvu
Vprašanja za preverjanje znanja
  • V katerih deželah so živeli Slovenci po razpadu Karantanije?
  • Kdaj so se začele oblikovati slovenske dežele?
  • Utemelji, zakaj se ljudje na naših tleh kljub enakemu jeziku niso počutili kot Slovenci?
  • Kdo so bili Habsburžani?
  • Kateri so bili glavni tekmeci Habsburžanov na našem ozemlju?
  • Opiši Celjske grofe! Kdaj in kako so izumrli?
  • Razloži posledice izumrtja Celjskih grofov!
  • Kdo je bil Matija Korvin? O čem govori z njim povezana pripovedka?