0% Končano
0 / 5 korakov

Slovenec proti Slovencu

POVZETEK:

Osvobodilna fronta je z odporom proti okupatorju pridobila veliko privržencev, zato so aktivnejše postale tudi druge (nekomunistične) stranke. Sprejele so londonske točke, ki so bile alternativa temeljnim točkam OF. na vojaške področju pa je nastala Slovenska zaveza. Zaradi revolucionarnega nasilja OF so te stranke ustanovile vaške straže, spori s partizani pa so prerasli v državljansko vojno.

slovenec proti slvoencu
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Razloži, zakaj so voditelji predvojnih strank nasprotovali oboroženemu odporu proti okupatorju!
  • Zakaj je prišlo do nasprotij med Osvobodilno fronto in voditelji starih političnih strank?
  • Kaj so londonske točke iz leta 1941 in o čem govorijo?
  • Opiši Slovensko zavezo! (kaj, kdaj, kdo)
  • Kaj so bile vaške straže?
  • Opiši povezavo med vaškimi stražami in enotami MVAC?
  • Pojasni, zakaj je prišlo do ustanavljanja vaških straž!
  • Kdo si je stal nasproti v slovenski državljanski vojni?
  • Razloži okoliščine državljanske vojne na Slovenskem! (kdaj, kdo, zakaj)
  • Zakaj lahko trdimo, da slovenske državljanske vojne še vedno ni konec? Kdo ima od tega največ koristi?
Kazalo izbrane zgodbe: