0% Končano
0 / 6 korakov

Širjenje Osmanskega imperija

POVZETEK:

Osmanski imperij se je od 14. stoletja dalje širil na Balkanski polotok, s tem pa so bili turški vpadi vse bližje našim krajem. Po padcu Konstantinopla sredi 15. stoletja je mogočni sultan Sulejman Veličastni močno razširil imperij. Ljudje so se poskušali pred hitrimi konjeniki zavarovati na več načinov. Pričeli so graditi nova mestna obzidja, utrjevali so cerkve, ustanovljeno pa je bila tudi posebno vojaško območje Vojna krajina.

širjenje osmanskega imperija
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Kdaj so Osmani zavzeli Konstantinopel?
 • Zakaj je imelo zavzetje Konstantinopla velik pomen?
 • V času katerega sultana je Osmansko cesarstvo doseglo vrh?
 • S pomočjo zemljevida (U 28) razloži, kako se je širila osmanska država!
 • Katere posledice je prinesla navzočnost Osmanov v jugovzhodni Evropi?
 • Na kateri veri je temeljilo Osmansko cesarstvo?
 • Kako se je imenovala najpomembnejša zgradba v muslimanskem naselju?
 • Kdaj je prišlo do prvih turških vpadov na slovensko ozemlje? Kakšen je bil njihov namen?
 • Kdo so bili Uskoki?
 • Katera družbena skupina na Slovenskem je bila zaradi Turkov najbolj ogrožena? Zakaj?
 • Razloži, kako so ogrožene dežele zgradile obrambno organizacijo!
 • Kaj je bila Vojna krajina? V čem je bil njen pomen?
Kazalo izbrane zgodbe: