0% Končano
0 / 13 korakov

Rimska država postane velesila

POVZETEK:

Potem ko so se Rimljani otresli etruščanske nadvlade, so v 5. in 4. stoletju pr. n. št. razširili skoraj po celotnem Apeninskem polotoku. To jim je omogočila dobro izurjena in opremljena vojska, katere večino so sestavljali pešci (legionarji). V 3. stoletju so se Rimljani v punskih vojnah spopadli s Kartažani, jih na koncu premagali in močno razširili svoj imperij, nato pa so se podali še v vzhodno Sredozemlje.

širjenje rimskega imperija
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Opiši rimsko vojsko in življenje vojaka!
  • Kaj so bile legije? Kdo so bili legionarji?
  • Pojasni, kako se je širil rimski imperij!
  • Kaj je provinca?
  • Kdo je bil Hanibal?
  • Razloži potek punskih vojn!
  • Kako se je razlikoval obseg rimskega imperija na začetku in koncu republike?
  • Navedi nekaj posledic širjenja rimskega imperija!
Kazalo izbrane zgodbe:
0% Končano 0 / 1 korakov