0% Končano
0 / 13 korakov

Rimljani pri nas

POVZETEK:

Rimljani so na tla današnje Slovenije prodirali iz zahoda od 2. stoletja pr. n. št. dalje zaradi vojaških razlogov. V času cesarja Oktavijana so že obvladovali večino ozemlja, takrat je nastala tudi Emona. S tem so zavarovali meje imperija. V tistem času so širili cestno mrežo, gospodarstvo, kulturo in veroizpoved, ustanavljali poštne postojanke in vojaške tabore, iz katerih so kasneje nastala mesta. Še dandanes imamo vrsto ostankov, ki pričajo o življenju Rimljanov pri nas.

rimljani pri nas
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Zakaj so se Rimljani širili v današnji slovenski prostor?
  • Opiši rimsko cestno mrežo na našem ozemlju!
  • Razloži, kaj se je zgodilo s staroselskim prebivalstvom!
  • Navedi pet rimskih naselbin na naših tleh (latinska in naša imena)!
  • Kaj so miljniki?
  • Katere so bile značilnosti rimskih mest na naših tleh?
  • Opiši, katere gospodarske dejavnosti so se razvijale pri nas v rimski dobi!
  • Kateri so sledovi Rimljanov na današnjem slovenskem ozemlju?
  • Kako se je v 4. stoletju spremenilo verovanje prebivalstva na Slovenskem?
  • Obrazloži čas pozne antike na naših tleh!
Kazalo izbrane zgodbe: