0% Končano
0 / 7 korakov

Revolucionarno leto 1848

POVZETEK:

Leta 1848 je vse središčne evropske države zajela silovita revolucija, ki je daljnosežno vplivala na propad obstoječega političnega in družbenega reda. Izbruhnila je zaradi slabšanja položaja delavstva, nezadovoljnega meščanstva s premalo političnimi pravicami ter zahtev kmetov po dokončni odpravi fevdalizma. Kljub upadu revolucionarnega vrenja v naslednjem letu in ukinitvi mnogih pridobitev protestnikov, pa v nobeni od držav niso obnovili fevdalnega sistema.

revolucija 1848
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Navedi razloge za revolucije v letu 1848!
 • Katere države je revolucija zajela?
 • Razloži, kako je potekala februarska revolucija leta 1848 v Franciji!
 • Pojasni, kako je potekalo revolucionarno vrenje Avstriji!
 • Kaj pomeni zemljiška odveza?
 • Kateri nacionalni problemi so pretresali habsburško monarhijo?
 • Opiši, kako je revolucija potekala v nemških državah!
 • Kakšen je bil namen volitev v frankfurtski parlament?
 • Katere so bile značilnosti italijanskega revolucionarnega vrenja?
 • Kako se je revolucija po Evropi končala?
 • Navedi eno pridobitev revolucije in en neuspeh!
Kazalo izbrane zgodbe: