0% Končano
0 / 6 korakov

Reformacija in protireformacija na Slovenskem

POVZETEK:

Z mnogimi popotniki so se protestantske ideje iz nemških dežel razširile tudi v naše kraje. Plemstvo je zaradi velikega pomena svoje vojske proti Turkom lahko izbralo novo veroizpoved, med kmečkim prebivalstvom pa se reformacija ni prijela. V tem času sta nastali prvi slovenski tiskani knjigi (Trubar), prevod Biblije (Dalmatin) in prva slovnica (Bohorič), nato pa je protireformacija odločno zavrla nadaljnji razvoj.

reformacija-na-slovenskem
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Od kod in s kom se je širila reformacija v slovenske dežele?
 • Kakšna je bila vloga tržaškega škofa Bonoma pri razmahu protestantizma?
 • Med katerim prebivalstvom je imel protestantizem najmanj privržencev?
 • Kdo so bili štiftarji in prekrščevalci?
 • Zakaj je sicer katoliški deželni knez moral popustiti protestantskim deželnim stanovom?
 • Koliko časa je trajalo organizirano protestantsko gibanje v slovenskih deželah?
 • V čem je pomen reformacije na Slovenskem?
 • Kdaj je Primož Trubar izdal prvi slovenski tiskani knjigi? Kateri sta bili?
 • Zakaj je bila pomembna Slovenska cerkovna ordninga?
 • Izpostavi tri pomembne slovenske protestante ter pri vsakem navedi tudi vidnejše delo!
 • Opiši, kako je potekala protireformacija na Slovenskem?
 • Kje in zakaj se je v naših deželah ohranila protestantska vera?