0% Končano
0 / 5 korakov

Razbitje Jugoslavije in okupacija Slovenije

POVZETEK:

Jugoslavija se je pred drugo svetovno vojno predvsem gospodarsko približevala fašistični Italiji in Nemčiji. Kljub temu, da je dolgo zavračala pristop k trojnemu paktu, pa je po pridružitvi okoliških držav popustila. Temu so nasprotovali mnogi jugoslovanski oficirji, ki so izvedli državni udar, po vsej državi pa so se razširile demonstracije. Nemčijo jo je skupaj z zaveznicami zato napadli in hkrati razkosala še Slovenijo.

razbitje jugoslavije in okupacija slovenije
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Razloži, zakaj je Jugoslavija pristopila k trojnemu paktu!
  • Zakaj je Nemčija z zaveznicami aprila 1941 napadla Jugoslavijo?
  • Opiši ozemeljske spremembe po okupaciji!
  • Katere države so si razdelile ozemlje današnje Slovenije?
  • Kakšen namen je imel okupator s Slovenci in kako je nameraval to doseči?
  • Kateri del Slovenije je zasedla Nemčija?
  • Razloži značilnosti nemške okupacije na Slovenskem!
  • Kateri del Slovenije so dobili Madžari? Kakšni so bili njihovi ukrepi?
  • Kako se je italijanska okupacija razlikovala od drugih?
  • Pojasni pojem “raznarodovanje”!