0% Končano
0 / 6 korakov

Protireformacija

POVZETEK:

Papež in drugi visoki cerkveni dostojanstveniki so kmalu spoznali, da morajo notranje spremeniti Cerkev, saj je vse več ljudi prehajalo v protestantsko vero. Sredi 16. stoletja so se zbrali na tridentinskem koncilu in zastavil smernice za cerkveno obnovo. Jezuiti so postali nosilci protireformacije zlasti v šolstvu, inkvizicija pa je preganjala drugače misleče. Medtem je v Franciji prišlo do hugenotskih vojn, nato pa je izbruhnila velika evropska tridesetletna verska vojna.

protireformacija
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Kateri so bili sklepi cerkvenega zbora (koncila) v Tridentu? Kdaj je potekal?
  • Kakšen je bil namen katoliške obnove oz. protireformacije?
  • Opiši ukrepe protireformacije!
  • Zakaj so imeli jezuiti pomembno vlogo v protireformaciji?
  • Na verskem zemljevidu Evrope (U 24) poišči in poimenuj najbolj razširjene veroizpovedi!
  • Razloži hugenotske vojne!
  • Opiši potek tridesetletne vojne! Kdaj in kako se je končala?
  • Kaj je bila inkvizicija? Kako je postopala katoliška cerkev do protestantov?
Kazalo izbrane zgodbe: