0% Končano
0 / 4 korakov

Položaj žensk skozi čas

POVZETEK:

V prazgodovini je bila vloga žensk zaradi delitve dela še precej enakovredna moškim, že v antičnih Grčiji in Rimu pa se je njihov položaj omejil le na dom v skrbi za družino. Ženske so bile tako večji del zgodovine v zapostavljenem položaju in z manj pravicami, šele v zadnjih 150-letih se njihov položaj glede na moške pospešeno izenačuje. Pomembna prelomnica v tem času je bila pridobljena volilna pravica.

svet na začetku 20. stoletja
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Razloži, kako se je spreminjal položaj žensk skozi zgodovino!
  • Primerjaj vlogo žensk danes in v srednjem veku!
  • Navedi dve značilnosti položaja žensk v prazgodovini!
  • Kako se je spremenila vloga žensk v novem veku?
  • Kdaj in kje je ženski spol prvič dobil volilno pravico?
  • Razloži razliko med patriarhatom in matriarhatom!
  • V katerem zgodovinskem obdobju so ženske odhajale med nune?
  • Kaj je feminizem?