0% Končano
0 / 4 korakov

Položaj otrok skozi čas

POVZETEK:

Podobno kot ženske, so bili tudi otroci večji del zgodovine podrejeni moškim. V antiki so se lahko izobraževali le otroci iz premožnejših družin, kasneje pa je bilo vse odvisno od družbenega položaja očeta oz. njegovega poklica. V novem veku so mnogi revnejši otroci razvitih držav delali v tovarnah vse dokler ni postalo šolanje brezplačno in obvezno, v manj razvitem svetu pa mnogi še danes delajo v težkih pogojih.

svet na začetku 20. stoletja
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Od česa je bilo odvisno otroštvo v času Grkov in Rimljanov?
  • Kako so antični otroci dosegli odraslo dobo?
  • Primerjaj otroštvo v srednjeveških kmečkih, meščanskih  in plemiških družinah!
  • V čem se je razlikoval položaj fantov in deklic v meščanskih srednjeveških družinah?
  • Katere so bile težave mnogih otrok v novem veku? 
  • Katera sprememba je predstavljala prelomnico v položaju novoveških otrok? (namig: 19. stoletje)
  • Razloži, kako se razlikuje otroštvo v razvitem in nerazvitem svetu!