0% Končano
0 / 9 korakov

Politično povezovanje Evrope in sveta

POVZETEK

Svet se je že prej združeval v raznorazne zveze, a šele v drugi polovici 20. stoletja so se države pričele globalno povezovati in to ne samo na vojaškem področju. V Evropi je iz gospodarske skupnosti leta 1992 nastala Evropska unija, zveza NATO se je v svetovnem merilu preoblikovala v učinkovito varnostno organizacijo, Organizacija združenih narodov pa ima najpomembnejšo vlogo v političnem povezovanju. Še vedno pa je v svetu veliko nasprotij.

povezovanje Evrope
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Kdaj je prišlo do Maastrichtske pogodbe in kakšno vlogo ima v zgodovini?
  • Katerega leta je v Evropsko unijo vstopila Slovenija? Koliko ima sedaj članic?
  • Navedi dva simbola Evropske unije!
  • Naštej institucije EU!
  • Katera organizacija ima osrednjo vlogo pri političnem povezovanju sveta?
  • Pojasni, zakaj zveza NATO še vedno obstaja, kljub razpadu Sovjetske zveze!
  • Katere so še druge pomembne organizacije po svetu?
  • Izpostavi nekaj nasprotij sodobnega sveta!