0% Končano
0 / 5 korakov

Osvobodilno gibanje

POVZETEK:

Ko je septembra leta 1943 prišlo do kapitulacije Italije, so partizani ob njihovi razorožitvi prišli do težkega orožja. Kljub nemški okupaciji ob pomoči domobrancev, jim je uspelo nadzorovati obsežna osvobojena ozemlja tudi na Slovenskem. S tem so dobili velik pomen pri zahodnih zaveznikih, hkrati pa so lahko prejemali tudi njihovo pomoč. Vodstvo odporniškega gibanja je ustanovilo AVNOJ in si s tem poskušalo zagotoviti povojno oblast v federativni državi.

osvobodilno gibanje
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Kdaj je prišlo do kapitulacije Italije?
  • Kako je kapitulacija vplivala na partizansko gibanje?
  • Kje na Slovenskem so se oblikovala večja osvobojena območja?
  • Razloži, kako so si partizani pridobili naklonjenost zahodnih zaveznikov!
  • Razloži pojem slovensko domobranstvo!
  • Utemelji, na kakšen način so domobranci jasno presegli okvire boja proti partizanov!
  • Pojasni, kako je vodstvo odporniškega gibanja hotelo okrepiti svojo vlogo pri povojni oblasti!
  • Kaj je AVNOJ?
  • Razloži, kakšen odnos je imela protifašistična koalicija do političnih prizadevanja vodstva odporniškega gibanja!
  • Kaj je bil Narodni odbor za Slovenijo in zakaj ni bil uspešen?