0% Končano
0 / 5 korakov

Odporniško gibanje

POVZETEK:

Po okupaciji Jugoslavije so bili mnogi mnenja, da je le začasna. Zaradi pritiskov okupatorja pa se je vse bolj širili tudi odporniško gibanje. Odpor v imenu kralja je organiziral Draža Mihailović, njegovo četniško gibanje pa se je prijelo večinoma le med Srbi. Uspešnejša je bila Komunistična partija, ki je nameravala osvoboditi državo, hkrati pa izvesti tudi revolucijo. Njihov partizanski odpor je vodila Osvobodilna fronta.

osvobodilna vojna
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Razloži, zakaj so mnogi na okupacijo odzvali brez odpora?
  • Kateri dve odporniški skupini sta se oblikovali na okupiranem ozemlju Jugoslavije?
  • Poimenuj vodji dveh velikih odporniških skupin!
  • Kaj so z odporniškim gibanjem želeli doseči vodilni komunisti in kaj preprosti Slovenci v partizanih?
  • Kdaj je bila ustanovljena Osvobodilna fronta? Kateri današnji praznik je povezan s tem dogodkom?
  • Opiši program Osvobodilne fronte!
  • Razloži, kako so bili partizani uspešni v svojem odporu!
  • Kaj pomeni pojem Kričač?
  • Kako so se na partizanske uspehe odzvali okupatorji?
Kazalo izbrane zgodbe: