0% Končano
0 / 6 korakov

Odkrivanje Novega sveta

POVZETEK:

Ker so Arabci zasedali območje Bližnjega vzhoda in Severne Afrike ter s tem oteževali trgovino z Indijo, je bilo potrebno poiskati novo pot preko morja. Omogočili so jo številni tehnični pripomočki, ki so se na potovanjih izkazali za nepogrešljive: kompas, astrolab, sekstant, karavela itd.

odkrivanje novega sveta
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Razloži pojma Stari in Novi svet!
  • Razloži portugalska prizadevanja pri iskanju pomorske poti v Indijo!
  • Opiši, kako so Španci iskali pot na zahod!
  • Navedi razloge, ki so pripeljali do odkritja čezmorskih dežel!
  • Kateri tehnični pripomočki so omogočili geografska odkritja?
  • Utemelji (ne)uspešnost Kolumbovega potovanja!
  • Poimenuj pomembnejše raziskovalce in področja njihovega raziskovanja!
Kazalo izbrane zgodbe: