0% Končano
0 / 13 korakov

Od republike do cesarstva

POVZETEK:

V času neprestanega širjenja rimskega imperija so imeli vpliv predvsem senatorji in bogati veleposestniki, veliko moč pa so pridobili tudi nekateri vojaški poveljniki. Gaj Julij Cezar je s pomočjo vojske zavzel Rim in v svojih rokah združil vso oblast. Senatorji so se ga zbali in v zaroti umorili. Nasledil ga je Oktavijan, ki je postal prvi cesar. Nastopilo je dvestoletno obdobje blaginje (rimski mir), ki pa so mu sledile krize, delitev imperija in nato še propad zahodnega dela.

rimsko cesarstvo
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Kdo je imel pred časom Julija Cezarja vpliv v rimskem imperiju?
 • Opiši glavne mejnike v življenju Julija Cezarja!
 • Kdo je bil Gaj Oktavijan in katere nazive je pridobil?
 • Kaj pomeni izraz “rimski mir”?
 • Razloži pojem romanizacija!
 • Kdaj je prišlo do vsesplošne krize v rimskem imperiju?
 • Kateri so bili ključni problemi v rimskem imperiju?
 • S pomočjo besede “koloni” razloži kolonat!
 • Kaj je limes?
 • Zakaj in kdaj se rimska država razdelila?
 • Kdaj je prišlo do konca zahodnega dela rimskega imperija? Kje se je imperij nadaljeval?
 • Navedi prestolnici zahodnega in vzhodnega dela!
 • Opredeli obseg rimske države v Oktavijanovem času in pred začetkom problemov!
Kazalo izbrane zgodbe: