0% Končano
0 / 9 korakov

Nova vojna se začenja

POVZETEK:
Nemčija je bila konec tridesetih let na prihajajočo vojno najbolje pripravljena država. Do jeseni 1939 si je priključila že precej ozemelj, ki jih je izgubila s pariško mirovno pogodbo. Francija in Velika Britanija sta ob tem samo čakali, a ker sami nista bili vojaško pripravljeni, niti nista mogli ukrepati. Hitler je medtem s Stalinom sklenil sporazum o nenapadanju in si s tem zavaroval hrbet. Vojna se je lahko začela. Najprej, 1. 9. 1939, je prišla na vrsto Poljska.
nova vojna se začenja
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Kakšna je bila moč nemške vojske v primerjavi z ostalimi državami? Razloži!
  • Kdaj in kako se je začela druga svetovna vojna?
  • Zakaj je Hitler leta 1939 podpisal nenapadalni pakt s Sovjetsko zvezo? O čem govori ta sporazum?
  • Razloži pojem bliskovita vojna!
  • Opiši nemški napad na Poljsko!
  • Razloži, kako sta se na vojno odzvali Velika Britanija in Francija?
  • Kateri so bili nadaljnji nemški ukrepi na okupiranih ozemljih?
  • Kako je nemškem napadu na Poljsko postopala Sovjetska zveza?
  • Navedi glavne vzroke za drugo svetovno vojno!
  • Primerjaj vojaško taktiko prve in druge svetovne vojne!
Kazalo izbrane zgodbe: