0% Končano
0 / 7 korakov

Nastanek političnih strank

POVZETEK:

V Evropi sta sredi 19. stoletja nastala dva politična tabora: konservativni, ki je zagovarjal staro ureditev, in liberalni, ki je stremel k večji svobodi. Družbene skupine so vsaka skozi svoje interese gledale na politično ureditev. Oblikovale so konservativne, liberalne, delavske, malomeščanske in kmečke stranke. Samo v Franciji je veljala splošna volilna pravica, drugod pa so lahko volili le premožnejši, ki so plačevali davke.

nastanek političnih strank
Vprašanja za preverjanje znanja
  • Kateri trije politični tabori so se oblikovali v Evropi sredi 19. stoletja?
  • Navedi politične stranke v Evropi in jih poveži z ustreznimi družbeni sloji!
  • Pojasni, katere politične stranke so zagovarjale kapitalistični gospodarski model!
  • V čem se je konservativna stranka razlikovala od ostalih?
  • Kako se je delavska stranka razlikovala od drugih strank?
  • Razloži razliko med ustavno in parlamentarno monarhijo!
  • Opiši, kako je deljena oblast v parlamentarni monarhiji!
  • V kateri evropski državi so najprej uvedli splošno volilno pravico? Zakaj ravno tam?
  • Utemelji, zakaj volilna pravica v Avstriji v drugi polovici 19. stoletja ni bila po meri Slovencev!
  • Kdaj so uvedli splošno in enako volilno pravico na Slovenskem?
Kazalo izbrane zgodbe: