0% Končano
0 / 13 korakov

Minojsko-mikenska kultura

POVZETEK:
Na območju današnje Grčije je nastala prva civilizacija na evropskih tleh. Kljub razmeroma neugodnim naravnim razmeram je prišlo do razvoja zaradi bližine visoke kulture starega Egipta in Mezopotamije. Pred oblikovanjem Grkov sta to območje zaznamovali minojska (na Kreti) in mikenska (na Peloponezu) kultura, nakar so prišla grška plemena Ahajcev, Joncev in Dorcev. Okoli 1200 pr. n. št. je zaradi tega sledilo temno obdobje.
minojsko-mikenska kultura
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Kako so naravni pogoji vplivali na gospodarstvo prebivalcev antične Grčije?
 • Kakšna je bila vloga morja pri razvoju grške trgovine?
 • Kako so Grki imenovali sami sebe in svojo deželo?
 • Kateri sta bili prvi razviti kulturi na grških tleh? Kje sta se razvili?
 • Opiši Minojce in Mikence!
 • Kdaj in zakaj je prišlo do zatona obeh visokih kultur na območju Grčije?
 • Katera so bila grška plemena? Kdaj so se začela priseljevati?
 • Razloži, zakaj je prišlo do temnega obdobja!
 • Utemelji, ali ima legenda o Tezeju in Minotavru povezavo z resničnim razvojem dogodkov!
 • Razloži dogajanje v trojanski vojni (kdaj, kje, kdo, zakaj)!
 • Kateri pesnik nam s svojimi deli omogoča zgodovinski vpogled v čas trojanske vojne?
Kazalo izbrane zgodbe: