0% Končano
0 / 13 korakov

Mesto postane država

POVZETEK:

Preden je iz majhnega mesta Rim nastal ogromen imperij so Apeninski polotok poseljevala številna plemena. Etruščani so Rimljanom prenesli mnoga znanja, na začetku pa so jim celo vladali njihovi kralji. Kasneje so se otresli njihove oblasti in uvedli republiko. Prebivalstvo se je delilo na več slojev, revnejši pa so si postopoma izbojevali vse več pravic. Zapisali so tudi prve zakone.

nastanek rima
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Opiši značilnosti Apeninskega polotoka!
 • Kateri so bili najstarejši prebivalci Apeninskega polotoka? Kje so ta ljudstva nahajala?
 • Razloži značilnosti Etruščanov! Kako so vplivali na Rimljane?
 • Opiši nastanek Rima (kdaj, kako)! O čem govori legenda o nastanku?
 • Katera je bila prva politična ureditev Rima?
 • Razloži pojem pater “familias”!
 • Kaj je bil senat in kdo senatorji?
 • Kako se je delila rimska družba glede na družbeni položaj (premoženje)?
 • Kdo so bili patriciji in plebejci?
 • Pojasni značilnosti republikanske ureditve!
 • Kdo so bili konzuli in ljudski tribuni? Kaj pomeni pravica veta?
 • Kakšen je bil položaj rimskih žensk in sužnjev?
 • Kdaj in kam so zapisali prve zakone?
 • Kakšna je razlika med kraljevino in republiko?
Kazalo izbrane zgodbe: