0% Končano
0 / 13 korakov

Mestne državice in kolonije

POVZETEK:

Po koncu temnega obdobja je na območju današnje Grčije nastalo več manjših držav, ki jim rečemo polis (npr. Atene ali Šparta), ne pa tudi večja, skupna država. Prebivalstvo v različnih polis so povezovale pisava, miti, skupen jezik, vera v iste bogove in olimpijske igre. Pomanjkanje hrane zaradi neugodnih pogojev je sprožilo selitve na obale Sredozemskega in Črnega morja. Temu rečemo grška kolonizacija.

mestne državice in kolonije
Vprašanja za preverjanje znanja
 • Zakaj čas med 1200 in 800 pr. n. št. imenujemo temno obdobje?
 • Kako so Grki poimenovali sebe in svojo deželo?
 • Navedi, kaj je Grke povezovalo!
 • Kaj je polis? Opiši jih! Navedi nekaj primerov.
 • Navedi oblike vladavine v grških polisih!
 • Opiši Šparto in Atene!
 • Razloži špartansko vzgojo!
 • Kako se je delilo prebivalstvo v Šparti?
 • Kakšna je bila politična ureditev v Atenah?
 • Razloži pojem grška kolonizacija! (kaj, kdaj, kje, zakaj)
 • Opiši značilnosti grški kolonij! Navedi nekaj primerov!
 • Kako s skupnim izrazom imenujemo območje juga Apeninskega polotoka in Sicilije?
 • Katere so bile dolgoročne posledice grške kolonizacije? (pomembne tudi za nas)
Kazalo izbrane zgodbe: