0% Končano
0 / 4 korakov

Kulturna dediščina in njen pomen

POVZETEK:

V kulturno dediščino uvrščamo nepremično, premično in dediščino. Iz življenja naših prednikov se lahko marsikaj naučimo, če nam le uspe ohraniti njihovo zapuščino. Bolj kot je ohranjena, lažje razumemo nekdanje delo in poklice, navade, običaje, tradicionalne jedi, zaradi tega pa tudi lažje načrtujemo, kaj se bo šele zgodilo v prihodnosti.

svet na začetku 20. stoletja
Vprašanja za preverjanje znanja
  • V čem je razlika med kulturo in kulturno dediščino?
  • Razloži pojem kulturna dediščina! Zakaj je pomembna?
  • Kako delimo kulturno dediščino? Podaj tudi primere. 
  • Opiši, kako se je razvila ljudska umetnost!
  • Pojasni, zakaj je kulturna dediščina lahko ogrožena!
  • Kateri poklici sodelujejo pri ohranjanju kulturne dediščine?
  • Kako se kaže slovenska kulturna dediščina na področju stavbarstva? 
  • Primerjaj jedi naših prednikov z današnjim načinom prehranjevanja!
  • Opiši stare obrti na Slovenskem!
  • Naštej nekaj primerov ljudskega pripovedništva!